Türkiye Altı Nokta Körler Vakfı

Körlerin eğitilmesi, rehabilite edilmesi, işe yerleştirilmesi, verimli hale getirilmesi, körlüğün önlenmesi ve sorunları doğrultusunda kamuoyu oluşturulması amacıyla 34 gerçek 12 tüzel kişi tarafından kurulmuştur. Vakıf 13 Mart 1972 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 26.11.1971 tarihli 7/3492 sayılı karar ile vergi muafiyeti tanınmıştır.

Vakfın ismi, körlerin kullandığı Brallie Alfabesi'ndeki altı noktadan alınmıştır.

Vakıf kırma bastonu yaptırarak Türkiye'deki tüm görmezlerin ihtiyacını ücretsiz karşılamaktadır. Ayrıca yazı tableti ve kalemi temin ederek ihtiyaç sahibi görmezlerin kullanımına sunmaktadır.

Rehabilitasyon Merkezi

Vakfın kuruluş aşamasında mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 30 yıllık kullanma hakkı verilen arsa üzerine Körler Rehabilitasyon Merkezi inşa edilmiş ve 17.3.1973 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği 11 Mart 1974 tarihinde 18-35 yaş arasındaki körlerin eğitimine başlanmıştır. 1996 yılı sonu itibariyle 1270 görmezi ve görme özürlüyü rehabilite ederek bunlardan 1/4 nispetindeki görmez, resmi veya özel sektörde işe yerleştirilmiştir. Senede iki dönem halinde eğitim veren Rehabilitasyon Merkezi'nde ücretsiz ve yatılı olarak eğitim gören kız ve erkek kursiyerlere;

Bağımsız Hareket : Bastonla yürüme tekniği

Braille Alfabesi : Altı noktanın yer değiştirilmesiyle elde edilen harfler

Abakus : Dört işlem üzerinde matematik

Kişisel İdare : Normal bir insanın günlük hayatında yaptığı işleri görmezlerinde yapabilmesi tekniğinin öğretilmesi

İş atölyeleri : Aletlerin tanıtılması, basit montaj ve paketleme, makrame örme, trikotaj, anahtarcılık, telefon operatörlüğü, masörlük, bilgisayar kullanma tekniği dersleri verilmektedir.

Göz Taramaları

Körlüğün önlenmesi ve göz sağlığının korunması amacıyla ikisi vakıfça ikisi de Lions Dernekleri tarafından bağışlanan 4 adet screennoscop cihazı ile ilk ve orta dereceli öğretim kurumları ile halka açık yerlerde vakıf elemanları ve gönüllü Lion'lar tarafından 61193 kişi ücretsiz göz taramasından geçirilmiş bunlardan %11.50'sinin (7098) kişinin göz özrü bulunduğu tespit edilmiştir. Göz özrü bulunanların listeleri okul idarelerine ve velilere verilmesine rağmen 2/3'ünün çeşitli nedenlerle doktora gitmediği tespit edilmiş ve süratle başta Doriz Temizkan ve Etiler, Teşvikiye, Topkapı, Beyazıt, Üsküdar, Nişantaşı, Osmanbey Lions Kulüpleri'nin katkıları ile 1990 yılında Vakıf bahçesinde yaptırılan prefabrik klinik binası yaptırılmıştır. Burada modern cihazlarla muadili polikliniklere göre 1/4 oranında düşük ücretle ve ekonomik yetersizliğe sahip kişilere ücretsiz veya çok az bağış karşılığında poliklinik hizmetleri verilmektedir.

Gözlük Reyonu

Polikliniğimiz bünyesinde uzman optisyenler nezaretinde, gözlük cam ve çerçeveleri piyasa rayicinin altında halkın hizmetine sunulmaktadır.

Körlere İş Alanları Yaratmayı Amaçlayan Çalışmalar

Masörlük Eğitim ve Uygulama

Rehabilitasyon bünyesinde eğitimini tamamlayan görmezler masör ve masöz olarak Vakıf masaj salonu uygulama merkezinde halka hizmet vermektedir.

İş Atölyesi

Vakıf'ın bünyesinde kurulan iş atölyesinde görmezlerin ürettikleri oturma grupları, makrameye dayalı el ürünleri yine Vakfın bünyesindeki El Emeklerini Değerlendirme Merkezi'nde satışa sunulmaktadır.

Sentetik Kumlu Halı Futbol Sahası

Görmezlerin ve civar halkın yararlanması için vakıf tarafından hizmete sunulan halı saha çok yakında kullanıma açılacak ve vakfa maddi kaynak sağlayacaktır.

Vakfın resmi senedinde yapılan son senet değişikliği nedeniyle Vakfa üye kabulü yapılabilmektedir.