Lions Göz Bankası

Lions Göz Bankası ülkemizde "LIONS" sözcüğünü U.L.K.B.'nin resmi izni ile kullanan ilk ve tek kuruluştur.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ VAKFI (Kamu yararına) ile TÜRK LIONS VAKFI'nın ortaklaşa kurdukları bir iktisadi işletmedir.

Tedavi edilebilen körlüklerin içinde önemli bir yer tutan kornea kesiflikleri ve yaralanmalarında cerrahi tedavi yolu olan kornea değişimi ameliyatı (KARETOPLASTİ)de kullanılan korneaların kaynağı vefattan en geç altı saat sonra alınan insan kornealarıdır. Bu korneaların çoğu Hepatit ve AIDS gibi hastalıklarla, korneanın yapısını teşkil eden hücreler açısından incelenmeden kullanılmamaktadır. Göz bankaları bu tetkikleri yaparak diğer organ nakillerinde olduğu gibi sakınca bulunmadığı belirlenen korneaları kullanıma arzetmektedir.

Ülkemizde III. Sektör faaliyetlerinin reorganizasyonu ve etkinleşmesi sürecindeki gelişmelerin ışığında ve Sight First Campaigne çerçevesinde LIONS örgütünce ülkemizde ilk kez böyle bir banka kurulması çalışmalarına başlanılmış, çeşitli yasal ve idari problemler incelenerek teker teker çözüme kavuşturulmuş, Sayıştay ve YÖK görüşüne uyularak yer tahsisi değil de kiralama yöntemine başvurulmuş ve Organ Nakli Yasası ve Yönetmelikleri uyarınca kuruluşu Sağlık Bakanlığı iznine tabi olmaksızın, sadece Üniversitelerce bilgi verilebilmesi esasına dayanılarak hayata geçirilmiştir.

Her iki kurucu vakıf 25.8.1994 tarih ve 3603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde neşredilerek resmen yürürlüğe giren İktisadi İşletmeyi meydana getirmişlerdir. İşletmenin iki yılda bir yenilenen Yönetim Kurulu'nda üç kişi İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı, dört kişi ise Türk Lions Vakfı kanadından gelmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Tıp Fakültesi, Başkan Vekili ve Genel Sekreter Lions kanadından seçilmektedir. İşletmenin sermayesinin %45'i Tıp Fakültesi Vakfı'nca %55'i Lions Vakfı'nca karşılanacaktır.

Bunun akabinde iktisadi işletme 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve "Kamu Mallarının Satış, Kiralama ve Trampa Yönetmeliği"ne göre açılan ihale ile İstanbul Tıp Fakültesi'nde bir mekân kiralamıştır. Bugün faaliyette bulunan Göz Bankası elde edilen korneaları yukarıda belirtilen esaslar içinde muayene etmekte ve "kullanılabilir" sertifikası ile ihtiyaç sahiplerine sadece maliyet karşılığı vermektedir. Dağıtım sıralamasında sadece tıbbi endikasyonlar geçerlidir. Göz Bankamız IFEB (International Federation of Eye Banks)'ye üyedir. Ülkemizde başka benzer kuruluş Çankaya Rotary desteği ile kurulan Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi'nde bulunmakta olup, ancak bu banka yönetiminde Rotary söz sahibi değildir.

İktisadi işletmenin kâr etmesi yasal olarak mümkün değildir. Hesaplamalarda bu daima göz önüne alınmaktadır.

Resmi açılışı 08 Ekim 1996 günü yapılmıştır. 01 Kasım 1996 yılı ile 25 Eylül 2000 yılları arasında toplam kullanılır, 621 adet kornea nakli yapılmıştır, bunun 38 tanesi de ücretsiz (gratis) olarak hastalara uygulanmıştır.