Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı (BEMEV)

Bağımlılığı Engelleme Mücadele ve Eğitim Vakfı (BEMEV) 1997 yılında kurulmuştur. BEMEV'in amaçları; her türlü madde bağımlılığının oluşmasını önlemeye çalışmak, bağımlıların bağımlılıktan kurtulmaları için yol gösterici ve yardımcı olmak şeklinde özetlenebilir.

Madde bağımlılarını dışlayan değil kucaklayan, toplum dışına iten değil topluma kazandırmaya çalışan BEMEV, sadece bugün bilinen bağımlılık türlerini değil ileride ortaya çıkabilecek her türlü bağımlılığı önleme, engelleme, mücadele, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmayı amaçlamak-tadır.

BEMEV, bağımlılık sürecinin başlamasından önce önleme, engelleme, bağımlı hale gelmiş hastalarda bağımlılıkla mücadele etmek, madde kullanımını önlemek bakımından eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmaktadır. BEMEV'in faaliyet alanları; epidemiyolojik araştırmalar yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek, bilgi bankası oluşturmak, internet, kitap, film, görsel ve yazılı basın araçlarını kullanarak seminer, panel ve caydırıcı kampanyalar düzenleyerek uyarıcı faaliyetlerde bulunmaktır. Ayrıca Dünya'da ve ülkemizde, konu ile yapılan araştırma ve mücadele yöntemlerinden yararlanarak, aynı konuda faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerle koordinasyon imkânı sağlayarak, çağdaş değişimlere ve ihtiyaçlara paralel olarak hukuki düzenlemelere gidilmesi için, girişimlerde bulunmak ve kamuoyu oluşturmaktır.

Bağımlılık konusundaki araştırmaları ve eğitim faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla burs ve ödüller vermek yanında madde bağımlılarının çağdaş yöntemlerle ve diğer hastalardan farklı yerlerde tedavilerini ve yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla sağlık merkezleri oluşturacak ve oluşmasına destek verecektir.

Temenni etmemekle beraber, bir gün hepimizin bir yakını, kardeşi, akrabası ve arkadaşı bu karanlık yola girebilir. Ülkemiz insanlarının, gençlerinin hatta çocuklarının bu karanlığa girmemesi için hepimize görev düşüyor. Bunun çözümü zor değil. Ancak toplum olarak bilgilenmek, bilinçlenmek zorundayız.

BEMEV'İN AMAÇLARI

Her türlü madde bağımlılığının oluşmasını önlemeye çalışmak,

Bağımlıların, bağımlılıktan kurtulmaları için yol gösterici ve yardımcı olmak,

Bu konuda her türlü mücadeleyi amaç edinmek,

Tüm madde bağımlılarına dışlayıcı değil, onları topluma kazandırıcı, kişilik duygularını geliştirici çalışmalar yapmak,

Bilinen ve ileride ortaya çıkacak her türlü zararlı bağımlılığı önleme, engelleme,mücadele, eğitim ve öğretim.

VAKFIN GÖREVLERİ

Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için kamuoyu oluşturmak ve bilgilendirmek.

Hedef kitleleri görsel ve yazılı basın araçları kullanarak seminer, paneller düzenleyerek, caydırıcı kampanyalarla bilinçlendirmek.

Yurtiçi ve yurtdışında madde bağımlılığını önlemek için yapılan mücadele yöntemlerini araştırarak sonuçlarından yararlanmak.

Bağımlılığı engelleme konusunda çalışan ulusal ve uluslararası gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği oluşturmak.

Bağımlılık konusundaki araştırmaları ve eğitim faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla burs ve ödüller vererek maddi katkı sağlamak, madde bağımlılarının tedavilerini ve yeniden topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla sağlık merkezleri oluşturmak ve oluşmasına destek vermektir.